Wang Wei
Wang Wei

注册于 3 months ago

回答
2
文章
0
关注者
0

Wang Wei 对问题发布了答案

3 months ago

大神们,请教个问题,我这里可以加个E圈表示我还是想用包容原则吗?

徐老师的建议非常的赞,就是因为那个图纸本来就受控了,我也不太想修改图纸的标注,所以就想用包容原则来拯救下这份图纸

Wang Wei 对问题发布了答案

3 months ago

大神们,请教个问题,我这里可以加个E圈表示我还是想用包容原则吗?

@Michael 徐老师,就是因为公司有个产品的图纸,尺寸要素中心线标注了直线度,打破了包容原则,导致装配有问题,我就在想➕个E圈,让包容原则不被打破,这样标注不行合规嘛;

发布
问题